Våra utbildningar

Yrkessvenska

Yrkessvenska är en yrkesanpassad språkutbildning i svenska inom flera branscher som t.ex. service och handel, restaurang, vård och omsorg, skola, industri och bygg, transport och lager samt IT/teknik. Utbildningen och tjänsterna har ett tydligt fokus på att du får individuellt  anpassad språkundervisning i yrkessvenska inom ditt
yrkesområde för att kunna  ta del av och fullfölja en arbetsmarknadsutbildning alternativt en praktik/anställning.
Utbildningen och tjänsterna innehåller såväl undervisning i grupp samt individuell  undervisning.

Upplägg

Utbildningen består av två delar, del A och del B.

DEL A (rikttid 3 månader)

Del A är en förberedande utbildning inför en arbetsmarknadsutbildning eller annan yrkesinriktad aktivitet. Utbildningen sker hos Eductus. Vid start görs ett språk- och nivåbedömningstest och en individuell studieplan upprättas utifrån din yrkesinriktning. Efter avslutad utbildning får du ett intyg på de moment som varit aktuella inklusive bedömd språknivå vid avslut. Utbildningen består av två moduler.

Omfattning: Heltid eller halvtid

Modul 1: Inledande språk- och nivåbedömningstest

Du gör ett språk- och nivåbedömningstest i Yrkessvenska i Eductus lokaler både inför Del A och Del B. Resultat av bedömningen ligger till grund för din individuella planering.

Omfattning: 1 dag

Modul 2: Yrkesanpassad språkutbildning

Den yrkesanpassade språkutbildningen syftar till att stärka dina språkfärdigheter inom följande områden: hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig framställning, skriftlig framställning och yrkes- och arbetslivsinformation.

Rikttid: 3 månader

DEL B (rikttid 3-6 månader)

Del B Yrkessvenska i kombination med arbetsmarknadsutbildning

Utbildningen sker i Eductus lokaler eller på din yrkesutbildning. Utbildningen anpassas efter yrkesutbildningens kursupplägg och innehåll. Efter avslutad utbildning får du ett intyg på de moment som varit aktuella inklusive bedömd språknivå. Du tränar på den svenska du behöver för att klara din yrkesutbildning.

Omfattning: 1-2 heldagar per vecka

Rikttid: 3-6 månader

Del B Yrkessvenska i kombination med praktik eller anställning

Utbildningen kan ske hos Eductus eller i arbetsgivarens lokaler. Du tränar på den svenska du behöver för din arbetsplats.

Omfattning: 4 timmar per vecka.

Rikttid: 6 månader


På vilka orter erbjuder Didaktus yrkessvenska?

Vi finns på flera orter i Dalarna, Stockholm och Halland:

DALARNA

Eductus Falun
Gruvgatan 2
791 60 Falun

Eductus Avesta
Kungsgatan 2C
774 30 Avesta

Eductus Ludvika
Storgatan 15
771 30 Ludvika

Eductus Mora
Kristinebergsgatan 1
792 32 Mora

Kontaktperson Dalarna

Områdeschef: Therese Fröberg
T: 010-142 10 60
E: therese.froberg@hermods.se


HALLAND

Eductus Halmstad
Linjegatan 5
302 50 Halmstad

Kontaktperson Halland

Områdeschef: Nina Karahodzic
T: 031-760 73 88
E: nina.karahodzic@hermods.se


STOCKHOLM

Eductus Solna
Smidesvägen 12, 3 tr.
171 41 Solna

Eductus Liljeholmen
Mejerivägen 9
117 61 Stockholm

Kontaktperson Stockholm

Områdeschef: Petra Jogefjäll
T: 0- 410 254 89
E: petra.jogefjall@hermods.se


Är du intresserad?

Kontakta Arbetsförmedlingen.

Vi bedriver Yrkessvenska på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Halland, Dalarna och Stockholms Län Nord. Tjänsten levereras av vår samarbetspartner Eductus.