Om Didaktus

Didaktus vuxenutbildning grundades 2003 och bedriver främst arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi erbjuder bland annat Yrkessvenska.
Vi är en del av AcadeMedia, norra Europas största privata utbildningsföretag. Drygt 60 000 elever och föräldrar har valt AcadeMedias förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 vuxna går på någon av våra vuxenutbildningar under ett år. AcadeMedia finns över hela Sverige
samt i Norge och Tyskland. Vi arbetar inom hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Vi har drygt 500 enheter och ungefär 12 000 medarbetare.